NorMedia AS - lese - skrive - lære - øve - trene - kommunisere
  Del på facebook  

Avholdt kurs - Åpen dag med visning og utprøving av dataprogrammer

Enkel IKT og NorMedia inviterer til presentasjon av dataprogrammer for skole og barnehage.

10.00—11.00 Enkel IKT presenterer:

 • Generelt om Enkel IKT og 2Simple-programmene
 • Mingoville - spennende nyhet!
 • Demonstrasjon av:
 • Enkelt å lage en fortelling
 • Enkle IKT-verktøy for barn
 • Enkelt å lage en animasjon
 • Enkle musikkverktøy
  Se beskrivelse av programmene på www.enkelikt

  11-00 – 11.15 Pause. Kaffe/Te/Frukt.

  11.15 – 12.15 NorMedia AS presenterer:

 • Minnelek
  Et program for hukommelsestrening og konsentrasjon. Forskning har vist at hukommelsestrening kan føre til bedre konsentrasjon og økt impulskontroll hos barn med konsentrasjonsvansker. Minnelek er utviklet av psykologer og spesialpedagog med lang erfaring med barn med lærevansker og adferdsproblemer. Programmet har vært en suksess i Sverige og introduseres nå i Norge. Se beskrivelse av programmene på www.minneslek.se
 • Omega
  Interaktiv språklek. En ny måte å trene språket på. Et dataprogram som er utviklet i samarbeid mellom Psykologisk institutionen ved Gøteborg universitet. DART, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Gøteborg og Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Bergen.Se beskrivelse av programmene på www.omega-is.com/
 • Kommuniser På Trykk
  Et nytt kreativt program hvor både lærer og elev kan lage all slags trykt materiale og skjermbaserte aktiviteter med både symbol og bildestøtte.Les om programmet her.
  12.15 – 12.45 Lunch må ordnes selv i kanina eller ta med matpakke.

  12.45 – 13.45 Enkel IKT

 • Demonstrasjon av
 • 2Type
 • 2Paint a Picture
 • Simple City
 • Mingoville
  Se beskrivelse av programmene på www.enkelikt

  Pause med kaffe/te/frukt

  14.00 – 15.00 NorMedia AS presenterer:

 • Mundo
  MUNDO Inkluderende MATEMATIKK dekker pensumet i HELE grunnskolen (år 1 – 10) samt v.g. kurs A, og kan brukes av ALLE elever - ÅR etter ÅR! Mundo har HELE 5.630 matteoppgaver fordelt på 3 nivåer innen ALLE emneområdene. Det har innspilt TALE av ALLE oppgaver, svar og svaralternativer, og kan TILPASSES hver enkelt elev. ALLE kan bruke SAMME program - med tastatur, mus, eller alternativt med 1 - 2 brytere. En ENKEL skjermlayout med STORE tall og bokstaver skaper KONSENTRASJON om oppgaven. SAMME STRUKTUR i hele programmet skaper gjenkjenning og letter elevens arbeid. Mundo har også en STATISTIKK del for å se framgangen, og en LEKSEVERSJON for hjemmearbeid.
  15.00 – 15.15 Oppsummering

  Velkommen!
  Veibeskrivelse blir tilsendt etter påmelding.

  Kurssted: Forskningsparken
    Gaustadalleen 21
  Dato 27.09.2007
  Tidspunkt 10-15.15
  Pris 0
     
  Påmelding gjøres gjennom påmeldingsskjemaet litt lenger ned på siden.
  Kontaktinformasjon: Firma NorMedia AS
    Adresse Postboks 24
    Telefon 66 91 54 40
    Telefax 22 60 05 21
    Epost [email protected]
    Påmeldingsfrist 23.september 2007
  Påmeldingsskjema: