NorMedia AS - lese - skrive  - lære - øve - trene - kommunisere
  Del på facebook  

Avholdt kurs - Kurs i Minnelek og SymWriter

Vi inviterer til kurs og presentasjon av dataprogrammet Minnelek for trening av arbeidsminnet og Symwriter et dataprogram for begrepstrening og lese-skrivetrening. Kurset er flyttet fra Prinsen til

Clarion Collection Hotel Bakeriet, Brattørgata 2, 7010 Trondheim

9.30 - 12.30 (inklusive lunsj 12.00 - 12.30)

SymWriter og InPrint er gode verktøy for begrepsinnlæring og lese-skrivetrening. Programmene er godt egnet for begynnende skriveinnlæring, for elever som sliter med å knekke lesekoden og elever med små og store skrivevansker, Elever med norsk som andrespråk kan ha god hjelp av disse programmene. SymWriter er også godt egnet for barn og voksne med nedsatt motorikk, og som av den grunn trenger alternativ styring.

12.00 - 15.30 (inklusive lunsj 12.00 - 12.30)

Kognitive Kompaniet foreleser om trening av arbeidsminne.

Arbeidsminnet er en grunnleggende kognitiv funksjon som er nødvendig for at vi skal kunne lese, regne og løse problemoppgaver. Vi bruker arbeids- minnet når vi skal huske et telefonnummer eller følge en instruksjon.
Nyere forskning har vist at arbeidsminnet kan trenes!

Hensikten med kurset med dette kurset ønsker vi å samle pedagoger for å vise hvor stor betydning arbeidsminnet har for barns innlæring. Det blir også presentasjon av dataprogrammet Minnelek. 

 Kursene er gratis. Vennligst skriv på påmeldingen om du vil være med på begge kursene eller bare det ene.

Kurssted: Clarion collection Hotel Bakeriet
  Brattørgata 2, Trondheim.
Dato 04.05.2010
Tidspunkt 9.30 - 16.00
Pris 0
   
Påmelding gjøres gjennom påmeldingsskjemaet litt lenger ned på siden.
Kontaktinformasjon: Firma NorMedia AS
  Adresse Postboks 24
  Telefon 66915440
  Epost [email protected]
  Påmeldingsfrist 30.april 2010
Påmeldingsskjema: