NorMedia AS - lese - skrive  - lære - øve - trene - kommunisere
  Del på facebook  

Mundo - Matematikk for alle Demo

Informasjon om programmet kan leses her : Mundo - Matematikk for alle

Trykk her for å laste ned filen SetupMundoDemo.EXE

Trykk enten Kjør eller Lagre som, og følg instruksjonene under.

Mundo (”Jorda” på esperanto) er et program for ferdighetstrening i matematikk for hele grunn-skolen og videregående kurs A. Hele 5.630 matteoppgaver er fordelt på 6 verdensdeler, 29 land og 213 byer over 3 nivåer: Europa - De 4 regneartene (2.140 oppgaver), Afrika – Mål og måltall (640 oppg.), Sør-Amerika - Tallinja + tallserier (450 oppg.), Nord-Amerika - Prosent og brøk (660 oppg.), Asia - Størrelser (1.200 oppg.), og Oseania – Likninger og uttrykk (540 oppg.).

Her kan du laste ned demoversjon av programmet som har et redusert antall oppgaver og funksjoner.
Filen er 548 MB, og kan ta litt tid å laste ned.

  1. Last ned filen SetupMundoDemo.EXE.
  2. Start filen og følg innstallasjonsveiledningen på skjermen.

Installasjonen danner et MundoDemo programikon tilgjengelig via Start - Alle Programmer, og et MundoDemo ikon i Skrivebordet. Programmet kan startes fra et av disse ikonene.

Mundo Demo inneholder utvalgte matteoppgaver fra byer i de forskjellige verdensdelene. Enkelte byer (som Nice, Edinburgh og Novgorod (i Russland)) benytter de gamle (og vanligste) norske regnemåtene for multiplikasjon og divisjon. Andre byer kan ha mer moderne regnemåter.

En kan gå inn i Administrasjonsdelen (passordet settes inn automatisk) og se på de ulike funksjonene som er tilgjengelig for veilederen. De fleste knappene er blokkert i demoversjonen, men en får allikevel et godt bilde av hva som kan gjøres.

Ved å høyreklikke på en av nivåknappene under Nivå 1,Nivå 2 eller Nivå 3 rubrikkene til høyre, vises en meny med knapper for "Valgt" (by), "Påbegynt", "Ferdig" og "Vis eksempel”. Ved å klikke på "Vis eksempel" kan en se nærmere på oppgavene på alle nivåer i de forskjellige byene.

Demoen kan kjøres uten å måtte legge inn en bruker først.

Mundo avinstalleres via Kontrollpanel -> ”Legg til eller fjern programmer” -> "Fjern Mundo”.