NorMedia AS - lese - skrive  - lære - øve - trene - kommunisere

Fargekløveren

Fargekløveren
Brukerveiledning

Del på Facebook

Lek med farger i Maleboka, Papirdokka, Tall og bokstaver og Postkort - med flotte bilder, musikk og tale, samt Verktøy for å legge inn egne bilder - for barn fra 5 år

I Fargekløveren kan du leke med farger på ulike måter i Maleboka, Papirdokka, Tall og bokstaver og Postkort: alle malte bilder kan "forvandles" til postkort som kan skrives ut og sendes i posten!

VALGMULIGHETER OG VIRKEMÅTER
Fargekløveren har en lang rekke variasjonsmuligheter i nivåer og styring - med bl.a. bryter(e), og morsomme lyder, ulike pilmarkører, små og store bokstaver, og alle regnearter med tall fra 1 - 9 etc.. I Verktøyet kan du også bearbeide alle slags bilder - gjerne dine egne bilder, tegninger eller fotos. Definer felter og farger, legg evt. til lyd, og bruk dem i øvelsene beskrevet nedenfor. Mulighetene er mange med Fargekløveren:

Fargekløveren - bilde 1

I Maleboka kan du fargelegge bilder etter ønske. Det fins 30 bilder på ulike nivåer å velge blant. Bla i maleboka til du finner ønsket bilde. Velg først farge, og så det feltet som skal fargelegges. Klikk på viskelæret for å fjerne all farge. Når bildet er ferdig kan du skrive det ut som en vanlig utskrift eller som et postkort med tekst på baksida. Postkort: hør og velg den hilsenen du vil ha. Du kan fylle ut med egen tekst også. Pek på skrivelinja og skriv inn teksten. Så velger du skriver, og postkortet kan skrives ut. Brett det, evt. lim det på baksida, og kortet er klart. Husk frimerke!!!

I Papirdokka venter Knut, Kari, Per og Eva på å bli påkledd. Velg først hvilke type klær de skal ha på seg på over- og underkroppen, føttene, hodet eller hele dresser. Velg så plagg blant 5 alternativer, og velg til slutt farge.

I Tall og bokstaver fargelegger du et bilde ved å matche bokstaver eller tall, eller ved å løse matteoppgaver. Antall tall som skal matches avhenger av antall felt som skal fargelegges: Enkle tall: Tallmatching i området 1-10. Klikk først på et tall under bildet, og finn samme tall i bildet. Feltet(-ene) fargelegges. Addisjon: Regn ut summen av to tall (maks.10). Subtraksjon: Differansen mellom to tall (1-10). Multiplikasjon: Enkle tall der svaret er maks. 14. Divisjon - enkel: Del med 1 eller 2. Divisjon - vanskelig: Del med divisor opp til 5. Vise tall: i stigende eller tilfeldig rekkefølge.
Bokstaver: Du kan veksle mellom tall og bokstaver med A – knappen, og kan velge mellom matching av store eller små bokstaver, matche fra store bokstaver på valgraden til små bokstaver i bildet, eller matche fra små på valgraden til store i bildet. Vise bokstaver Bokstaver kan vises fra “A”, eller Tilfeldig valgte bokstaver vises.

I Postkortet kan du høre forskjellige hilsener og lage postkort av andre bilder på maskinen – med egne tegninger eller bilder fra andre programmer!

I Verktøyet kan du tilpasse bilder som du deretter kan bruke i øvelsene Maleboka samt Tall og bokstaver. Her klargjøres også bildene for bryterstyring i disse øvelsene. Uansett bruk av bildene er prosedyren den samme. Bildene må være av type .bmp (bitmap) eller .wmf (Windows metafile). De må ikke ha tonede farge-lagte felt. De må ha heltrukne svarte konturer i alle felt. Best er det om du benytter svart/hvite bilder med gode konturer, men andre kan også virke.

I Innstillingsmenyen kan du endre en lang rekke innstillinger for bilder, lyder, markør, antall farger, synlige/skjulte knapper, nivåer, store/små bokstaver, tilfeldige/faste rekkefølger etc.. Menyene varierer litt med de forskjellige øvelsene.

Styring

Velg om programmet skal styres med mus, en bryter eller to brytere. Mellomroms-tasten og Enter-tasten virker parallellt med brytere. Ved bryterstyring kan du velge mellom lineær eller rad/kolonne-skanning osv., og kan evt. bruke Klikker Pluss bryterstyrt skjermtastatur for å skrive inn hilsener.

Tekniske krav til maskin

Pentium PC med Windows 95/98, med min. 256 fargers grafikk og lydkort.

Priser Eks Mva Inkl. mva
1-bruker
HMS nummer: 049833
990 1.238 Legg Fargekløveren - 1-bruker i handlekurven.
Opphavsbeskyttelse:


Varenummer: FK01