NorMedia AS - lese - skrive  - lære - øve - trene - kommunisere

Guide til WLS symboler 2011

Last ned Guide til WLS Symboler 2011

Det stadig voksende Widgit Symbolsettet inneholder nå 12.000 symboler og dekker et ordforråd på mellom 40-50.000 ord på 17 språk. Widgits enkle og fargerike symboler illustrerer begreper på en klar og konsis måte, og dekker en rekke fag og emner med tilstrekkelig bredde for symbolbrukere over hele verden. De øker tilgjengeligheten til skrevet tekst og er avgjørende for brukernes tilgang til informasjon.

Widgit Symbolsettet følger en skjematisk struktur, dvs. det er "regler" for hvordan de er utformet. Reglene gjenkjennes raskt av nye brukere, noe som gir en viss selvstendighet. F.eks. har symboler for bygninger et standardomriss som inneholder andre symboler med informasjon om hvilke type bygning det er tale om. Størrelsen angis ved formen på taket. Ved å inkludere andre elementer, som et kassaapparat i symbolet for "bok i en bygning", indikeres en bokhandel i stedet for et bibliotek osv..

Av innholdet i guiden nevnes: Widgit symbolenes struktur og nivåer (transparente, tillærte og abstrakte symboler), kvalifikatorer (markører for tider, flertall osv.), hvordan velge den beste symboliseringsmetoden (nøkkelsymboler, symbol utheving, symbol oppsummering, helt symbolisert innhold), hvordan lage symbolisert innhold (mening, kombinere tekst og symboler konsekvent, repetisjon, layout og design).

De 3 nivåene i Widgit symbolsettet er:

Metoden en velger for å gi symbolstøtte avhenger av støtten som trengs. Heftet fokuserer på 4 populære metoder:

Det er 3 faktorer du må vurdere for å bestemme nivået på symbolstøtten og velge den mest hensiktsmessige metoden:

Når du skal lage symbolstøttet innhold er det viktig å ha en klar idé om hva du ønsker å si før du begynner. Det er viktig at setningene er så korte og enkle som mulig, og at de er skrevet på et vanlig og enkelt språk. Høytlesing av ordene er også en god måte å sikre at ordene du har valgt virkelig uttrykker det du vil si, og at ingen av de viktige begrepene blir utelatt. 

Last ned Guide til WLS Symboler 2011