NorMedia AS - lese - skrive  - lære - øve - trene - kommunisere

Klikker 5

Klikker 5

Guider:
Klikker 5 Introduksjon

Tilhørende produkter:
Pictogram for Klikker 5
Videoer og stillbilder
Brukerveiledning
Eksterne linker:
Mer om Klikker 5 (på engelsk)
Klikker 5 Videointroduksjon

Del på Facebook

Trykk på et bilde for å forstørre.
Klikker 5 - bilde 1 Klikker 5 - bilde 2
Klikker 5 - bilde 3 Klikker 5 - bilde 4
Klikker 5 - bilde 5 Klikker 5 - bilde 6
Klikker 5 - bilde 7 Klikker 5 - bilde 8

Klikker 5 er et kraftig multimediaverktøy for kommunikasjon, begrepstrening, lese-skrivetrening og mye mer, og ikke minst det er utrolig enkelt å bruke. Det er egnet for barn i alle aldre og med forskjellig utgangspunkt.

Klikker 5 er et utmerket verktøy for skrivestøtte. Klikker leveres med en integrert tekstbehandler, Klikker Writer.

Ved hjelp av en Klikkertavle (skjermtastatur) og Klikker Writer kan du skrive med bokstaver, helord, setningsdeler og hele setninger. Du kan også skrive med bilder eller symboler. Tekstebehandleren leser opp det du har skrevet med Kari eller Olav talesynteser, som er integrert i Klikker5.

Tekstbehandleren Klikker Writer vises øverst og under er en Klikkertavle. Ved å trykke på feltene i tavla skrives ord og bilder inn i tekstbehandleren.

Lytt før du skriver

Klikker leveres med både norsk og engelsk talesyntese, med en rekke instillinger for opplesing. Hvis du trykker med høyre musetast i et felt kan du høre innholdet før du skriver. Ved bryterstyring kan man få auditiv skanning. I tekstbehandleren kan man velge Tal hver bokstav, Tal hvert ord etter mellomrom, Tal hver setning etter punktum. Uthev ord når de tales.

Man kan ha forskjellig lyd på høyre og venstre musetast i tavlene, hvilket er nyttig for blant annet elever med norsk som andrespråk. Til små barn kan man ha f.eks. dyrelyder på den ene musetasten og dyrenavnet på den andre. Programmet kan styres med en eller to brytere, og kan ha autitiv skanning.

Klikker 5 er også veldig godt egnet som et hjelpemiddel for kommunikasjon, og er prisforhandlet med NAV.

Man kan supplere med PCS-symboler, Pictogrammer, Bliss-symboler og andre symboler og bilder.

Lag dine egne bøker med Klikker 5.  Dersom du også har Clicker Paint kan du selv illustrere bøkene. Et veldig morsomt og kreativt verktøy for barnehage og småskole. De fleste funksjonene i Clicker Paint kan også bryterstyres.

Klikker 5 er et flott verktøy for å lage presentasjoner i forbindelse med skoleprosjekter.

Til engelskundervisning fins det et hav av ressurser på nettstedet LearningGrids som kan lastes ned gratis når man har Klikker  5 installert. Det finnes også en rekke tilleggsprogrammer som man kan kjøpe. Mer informasjon om dette finer du under Engelsk lese-/skrivetrening.

 

SUPERTILBUD på Taleboka til alle som har eller kjøper Klikker: kr. 400 eks. mva. for 1-5 installasjoner!

Du vet hvor viktig god uttale er for barn som skal lære språk og korrekt tale. Og at ingen talesynteser er feilfrie… Du vet kanskje også at dyslektikere og mange andre er bedre tjent med levende tale enn de kunstige talesyntesenes varierende kvalitet – og at Taleboka med sin klare damestemme både er best på uttale av enkeltord og desidert størst på levende tale..? Med Taleboka får du lyderte bokstaver ved staving og kan kombinere levende og syntetisk tale ved behov. Med Taleboka får du dermed det beste fra begge verdener – og det er det ingen andre som kan! 

Se flere detaljer på http://www.normedia.no/taleboka_tts_talesyntese  

 

Styring

Mus, tastatur, brytere, berøringsskjerm, trykkeplate

Tekniske krav til maskin

Win 98/SX/2000/Vista

Priser Eks Mva Inkl. mva
1 - 5 inst.
HMS nummer: 020918
3.900 4.875 Legg Klikker 5 - 1 - 5 inst. i handlekurven.
Tilleggslisenser 290 363 Legg Klikker 5 - Tilleggslisenser i handlekurven.
10 inst. 5.100 6.375 Legg Klikker 5 - 10 inst. i handlekurven.
20 inst 7.900 9.875 Legg Klikker 5 - 20 inst i handlekurven.
Oppgradering fra Klikker 4 til Klikker 5. 1-5 inst. 1.000 1.250 Legg Klikker 5 - Oppgradering fra Klikker 4 til Klikker 5. 1-5 inst. i handlekurven.
Flere inst.. Be om tilbud
Opphavsbeskyttelse:

Norsk versjon: NorMedia AS