NorMedia AS - lese - skrive  - lære - øve - trene - kommunisere
  Del på facebook  

Om NorMedia

NorMedia tilbyr pedagogisk programvare for hjem og skole. (symbolisert skrift).

NorMedia tilbyr løninger for inkludering og undervisning for alle alderstrinn. (symbolisert skrift).

Mange års engasjement har resultert i en omfattende kompetanse på dataprogrammer for barn. Våre mange internasjonale kontakter gjør at vi kan velge blant gode utenlandske programmer. De beste av disse oversettes og bearbeides til norske forhold. En stor del av programmene og utstyret vi tilbyr er laget for spesialundervisning og tilrettelagt undervisning.

Nylig er Symwriter (tidligere Skrive med Bilder) lansert. Programmet viderefører konsepter kjent fra spesialundervisning inn i vanlig undervisning. Det er med stor glede å se at flere har nytte av symboler til å forstå språk og begreper.

Vi jobber også med å spre bruken av symboler i hverdagen, da ord ofte kan være vanskelig å forstå.

For tiden arbeider vi med flere spennende titler som kommer på markedet i 2009/2010.

Hovedvekten i våre norske dataprogrammer ligger på læringen - det pedagogiske innholde. Barn i skolealderen bør ha norske instrukser, tale og hjelpetekster på skjermen. Programmene våre har stor nytteverdi for utvikling av mange viktige ferdigheter.

Programmene våre kjøres på PC med Microsoft Windows 98 Second Edition, Windows XP eller Windows Vista (Varierende fra program til program). Mange av programmene kan også kjøres i nettverk. Skjermbildene er enkle og oversiktlige, og med store lettleste bokstaver. Klar grafikk skaper oppmerksomhet og konsentrasjon om det essensielle - oppgaven og læringen. I tillegg har programmene god variasjon og progresjon. De kan ofte styres med alternativer til tastaturet (som brytere og berøringsskjerm), og kan dermed også brukes av funksjonshemmede.

Se deg om på våre programsider for mer informasjon om hvert program. Du kan også fylle ut vårt kunderegister om du ønsker å registrere deg. Du vil da få tilsendt informasjon om nye programmer, kurs og annen informasjon.

De ansatte i selskapet har mer enn 25 års erfaring fra spesialundervisning og IKT. Selskapet har 5 ansatte. (2008).

Informasjon om selskapets rutiner for kvalitetssikring kan finnes ved å trykke her.