NorMedia AS - lese - skrive  - lære - øve - trene - kommunisere

KoPs

KoPs
Brukerveiledning

Del på Facebook

Trykk på et bilde for å forstørre.
KoPs - bilde 1 KoPs - bilde 2
KoPs - bilde 3 KoPs - bilde 4
KoPs - bilde 5 KoPs - bilde 6
KoPs - bilde 7 KoPs - bilde 8

KoPS (Kognitiv Profil System) er et dynamisk testsystem for å finne kognitive styrker og svakheter hos 4 - 8 åringer. Det er den eneste norske screeningtesten for aldersgruppen, og et godt supplement til materialet i TRAS og Språkpakken.

KoPS er utviklet av psykologer o.a. forskere ved Hull Universitet i England. Den faglige metodikken er patentert, og testen nasjonalt godkjent. Forskerne testet 1.100 barn fra 4–9 år med 25 testprogrammer i 5 år. De 9 beste av disse inngår i KoPS. KoPS er bearbeidet og normert for norske forhold, etter å ha vært prøvet ut i 30 barnehager og skoler i 5 fylker i løpet av 2004. Informasjoner om barnas forutsetninger for å lære å lese er til hjelp ved diagnostisering av dysleksi (eller spesifikke lærevansker), vurdering av behov for spesialtrening, identifisering av ulike utviklingsproblemer, kartlegging av barns innlæringsteknikker, differensiering av virkemidler og planlegging av individualisert undervisning for alle barn i aldersgruppen.

Erfaringene med KoPS i England og andre land er veldig gode, og testene har vist i praksis at de har meget god evne til å forutsi lesevansker. Initiativet til en norsk KoPS versjon kommer fra norske spesialpedagoger, og Bredtvet Kompetansesenter har bistått faglig med normeringen.

Selve gjennomføringen av KoPS testene er enkel, men tolkningen av resultatene og igangsetting av adekvate tiltak krever pedagogisk og psykologisk ekspertise og bakgrunn. Ideelt skal KoPS brukes til screening av alle barn ved skolestart, eller helst allerede ved 4 - 5 års alder. Ved bruk av KoPS på denne måten, kan man oppdage mange barn som vil få vansker med å lære grunnleggende ferdigheter, svært tidlig. Problemene kan dermed imøtegås før barna bli motløse av nederlagene.

Testene tar kort tid, og framstår som stimulerende og morsomme spill, som ikke virker truende på barna. Spillformen stimulerer barnas interesse og motivasjon, og hjelper til å bevare konsentrasjonen om oppgaven. Den bidrar også til større nøyaktighet og pålitelighet i resultatene.

KoPS gir direkte vurdering av disse områdene i de kognitive egenskapene: visuell/spatial sekvensiell hukommelse (rom/tid), visuell/verbal sekvensiell hukommelse (symbolbruk), auditiv/visuell assosiativ hukommelse, auditiv/verbal sekvensiell hukommelse, visuell/verbal assosiativ læring, fonologisk bevissthet (taleforståelse), auditiv diskriminering og fargediskriminering.

KoPS består av 9 deltester (bildene viser noen av dem): 4 visuelle: Slørks venner, Former, Kaninen og Slørks bokstaver, og 4 auditive: Bokstavnavn, Kappløp, Rim og Lydlike, pluss en fargediskrimineringstest: Klovnen. Testene innledes som regel med en kort gjennomgang av hva barnet skal gjøre. Rapporter kalkuleres i sanntid, og resultatene av testene vises i form av grafiske brukerprofiler, med stolpediagrammer som Z-skåre (standardavviksenheter) eller Prosentiler. En kan også få en oppsummering av alle testene for en elev, og se hvilke tester som er utført til enhver tid. Individuell respons på hver test kan sees i rådatatabellene, som gir en detaljert analyse av barnets prestasjoner. Treffsikkerhetsskåre, feiltyper og tidsforbruk vises i tillegg til middelverdier for referansegruppen og standardavvik.

Fordelene med dynamiske og databaserte testsystemer er at de:

  • er raskere, enklere, mer effektive og pålitelige, arbeidssparende - og derfor billigere
  • tilpasser seg prestasjonene til barnet underveis, og tester kritiske områder grundig
  • gir automatisk skåring og dermed resultater som er klar for analyse øyeblikkelig
  • kan ta i bruk alle de teknologiske mulighetene i lyder, tale og animasjoner etc.
  • kan utføres av andre enn profesjonelle testere – som kan fokusere på analysene
  • kan følge barnets utvikling over tid, og brukes år etter år, f.eks. ved skolestart.

 

Det er etter hvert blitt helt klart at KoPS ikke bare er et system for å oppdage dysleksi. KoPS gir informasjon om sterke kognitive egenskaper så vel som svake. Det er således et egnet redskap for vurdering av alle barns kognitive særegenheter. Den grunnleggende tanken bak KoPS er å bruke informasjon fra barnets kognitive profil til å bestemme pedagogisk strategi og utforme velegnede individuelle læreaktiviteter. Med andre ord - å differensiere, ikke bare for dyslektikere, men for alle.

KoPS er den første og eneste databaserte screeningtesten som gir et bilde både av 4–8 åringenes kognitive styrker og svakheter. Det å iverksette tiltak tidlig er av stor betydning for å gi barna best mulig forutsetninger for å lykkes. Man har i Norge vært preget av en ”vente og se” holdning og ”han/hun vokser det sikkert av seg”. En del barn med spesifikke vansker har først fått ekstra hjelp og støtte når de begynner på barneskolens mellomtrinn. Dette har for mange barn vært for sent. I denne alderen har de allerede opplevd så mange nederlag at motivasjonen ofte er på et minimum.

Priser Eks Mva Inkl. mva
Skolelisens 3.990 4.988 Legg KoPs - Skolelisens i handlekurven.


Varenummer: KOPS