NorMedia AS - lese - skrive  - lære - øve - trene - kommunisere

First Mouse

First Mouse

Flere sider:
Dra musa
Flytt musa
Generelle råd
Klikk på musa

Del på Facebook

Trykk på et bilde for å forstørre.
First Mouse - bilde 1 First Mouse - bilde 2
First Mouse - bilde 3 First Mouse - bilde 4
First Mouse - bilde 5 First Mouse - bilde 6
First Mouse - bilde 7 First Mouse - bilde 8

Tren musestyring på en morsom måte. Programmet inneholder oppgaver av ulik vanskelighetsgrad med mange variasjoner, alt i en systematisk pedagogisk progresjon. Det er derfor fengende å jobbe med.

Programmet er ment å brukes av en voksen som samarbeider med barnet, og gir gode muligheter for språkstimulering, utforsking av begreper og å lære viktige generelle dataferdigheter.

Programmet har 3 hovedgrupper av aktiviteter: 

milo

 

          Flytt musa (uten hold)

          Klikk på musa

          Dra musa (hold og dra)       

 

 

 

Aktivitetene er enkle og attraktive med motiverende belønninger. De har stigende progresjon og gradvis økning av nivået. 

Fem barnevennlige figurer brukes i alle aktivitetene. Noen kjenner nok igjen Blob og vennene hans...

Flytt musa - uten å holde musetasten nede

Her inroduseres årsak og virkning når en flytter musa og ser effekten på skjermen. Morsomme figurer kobles automatisk til musepekeren. Fra en enkel start blir aktivitetene stadig mer målrettede. En figur kobles automatisk til musepekeren fra starten av. Musetastene brukes ikke her, selv om musepekeren vises samtidig med at figuren festes til musa, for å gjøre barnet fortrolig med konseptet.

Innenfor dette området er det oppgaver hvor barnet fritt kan bevege musa rundt på skjermen for å se hva som skjer, avdekke bilder og få morsomme animasjoner som belønning, plassere gjenstander på riktig sted i bildet, hjelpe Blob inn i et kjøretøy, retningstrening mm.

Klikk på musa

Her introduseres venstre musetast og barnet lærer at klikk på figurer på skjermen gir en effekt. Målet her er å lære at klikking på rett sted kan føre til handling. Noen av aktivitetene er konseptuelt lik de som allerede er brukt til å bygge fortrolighet og tillit tidligere. Noen øvelser gir belønning uansett hva man trykker på, mens barnet må velge riktig figur i andre øvelser. Det er øvelser med både ett og flere museklikk.

Dra musa - hold musetasten nede

i disse oppgavene utvides musekontrollen til å omfatte dra funksjoner. Målet her er å lære å flytte ting med den vanligste dra metoden: Holde venstre musetast nede mens en beveger musa. Noen aktiviteter er varianter av de i Flytt musa, men er vanskeligere i og med at musetasten skal holdes nede. Det fins også andre aktiviteter med mer omfattende pedagogiske aktiviteter. Veilederen har god tid til samtaler med barnet underveis.

Styring

Mus og berøringsskjerm

Tekniske krav til maskin

Windows XP,Vista og Win7.

Lisensieringsystem

7 dagers utprøving og enkel online oppgradering ved behov. Alle programoppdateringer er gratis.

Priser Eks Mva Inkl. mva
1 install Privat 300 375 Legg First Mouse - 1 install Privat i handlekurven.
1-5 install HMS, barnehage, skole
HMS nummer: 173771
900 1.125 Legg First Mouse - 1-5 install HMS, barnehage, skole i handlekurven.
Full lisens, nettverk, barnehage, skole 1.500 1.875 Legg First Mouse - Full lisens, nettverk, barnehage, skole i handlekurven.
Opphavsbeskyttelse: