NorMedia AS - lese - skrive  - lære - øve - trene - kommunisere
  Del på facebook  

Tilleggsfil for Skrive Med Bilder

Piktografi

Piktografisk lese- og skriveopplæring
Et aksjons- og evalueringsforskningsprosjekt
Einar Hansen - Masteroppgave - Universitetet i Stavanger

Det forutsettes at man har lese- og skriveferdigheter for å lykkes i skolen, arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Lese- og skrivevansker er et stort og omfattende tema i spesialpedagogikken, vi finner mye litteratur og forskning innen dette feltet. Hvordan knekke lesekoden? Hva hindrer en elev i å knekke lesekoden? Hvordan bli bedre lesere? Hvilke alternative strategier kan vi bruke for å få en elev til å knekke lesekoden? Dette er gjennomgående tema i lese- og skrivefeltet.

Trykk her for å laste ned Piktografimetoden.pdf. Velg Lagre som og lagre filen på maskinen din der du ønsker.

For å lese dokumentet trenger du Acrobat Reader :