NorMedia AS - lese - skrive  - lære - øve - trene - kommunisere

Brukerstøtte - Last ned nyeste versjon av SymWriter

Informasjon om programmet finner du her : SymWriter

Denne nedlastingen gjelder også dersom du har SymWriter 1 og skal oppdatere til SymWriter 2.

Du kan laste ned nyeste versjon av symwriter ved å gå til denne siden:

https://download.widgit.com/symwriter/?lang=no

Du må ha serienummeret tilgjengelig for å kunne laste ned siste versjon. Dette er en gratis oppdatering som inneholder både programforbedringer og nye symboler.