NorMedia AS - lese - skrive  - lære - øve - trene - kommunisere
  Del på facebook  

Tilleggsfiler - Skrive med Bilder

Her finner du tilleggsfiler som er ment for bruk til og/eller sammen med Skrive med Bilder.

Introduksjon til Symboler


Har du tavler som du mener kan være nyttige for andre brukere, kontakt oss i menyen til venstre, så kan vi få dem opp på disse sidene. På den måten kan du bidra til at Skrive med Bilder blir et bedre hjelpeverktøy for alle de andre brukerene.

Dokumentet er en informasjonsbrosjyre som beskriver hvorfor symboler kan være nyttige og erfaringer med symbolbruk i England.

Last ned intro_til_symboler.doc


42 ideer til bruk av symboler

Dokumentet er et nyttig idehefte som ble laget av "Skrive med Bilder" produsenten Tina Detheridge og mange andre deltakere på en workshop i England nylig.

Last ned 42_ideer_til_bruk_av_symboler.pdf


Nynorske ordlister

Last ned SetUp_nynorsk.EXE


Piktografi

Piktografisk lese- og skriveopplæring
Et aksjons- og evalueringsforskningsprosjekt
Einar Hansen - Masteroppgave - Universitetet i Stavanger

Det forutsettes at man har lese- og skriveferdigheter for å lykkes i skolen, arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Lese- og skrivevansker er et stort og omfattende tema i spesialpedagogikken, vi finner mye litteratur og forskning innen dette feltet. Hvordan knekke lesekoden? Hva hindrer en elev i å knekke lesekoden? Hvordan bli bedre lesere? Hvilke alternative strategier kan vi bruke for å få en elev til å knekke lesekoden? Dette er gjennomgående tema i lese- og skrivefeltet.

Last ned Piktografimetoden.pdf