NorMedia AS - lese - skrive  - lære - øve - trene - kommunisere

ViPS

ViPS

Flere sider:
Bildefremvisning/Presentasjon
Eksempler i programmet
Drag and drop

Eksterne linker:
Omtale av ViPS i Østlands-Posten

Del på Facebook

Trykk på et bilde for å forstørre.
ViPS - bilde 1 ViPS - bilde 2
ViPS - bilde 3 ViPS - bilde 4
ViPS - bilde 5 ViPS - bilde 6
ViPS - bilde 7

ViPS er et brukervennlig verktøy for å lage egne oppgaver / presentasjoner.

Du kan lage presentasjoner med egne bilder, lyd, tekst og video.

ViPS kan brukes som et verktøy for læreren til å lage bildefremvisninger som aktivitet, stimulering eller begrepstrening - helt tilpasset den enkelte elev / bruker. Med den nye "drag and drop" funksjonen lager man aktiviteter på 1 -2 -3.

VIPS kan også tilpasses slik at den enkelte elev kan lage sin egen bildefremvisning som f.eks. kan presenteres for klassen eller hjemme osv.. Du kan stille inn programmet slik at kun de ikonene som er nøvendige for eleven vises.

Du kan spille inn egen lyd på en enkel måte til bildene, eller du kan benytte en talesyntese som du har på datamaskinen. Hvis du ikke har noen talesyntese, kan du f.eks kjøpe Taleboka TTS med naturlig innlest tale (Sapi 5). Se supertilbud nedenfor! 

ViPS er en videreutvikling av det populære dataprogrammet Musse.

ViPS kan bryterstyres på alle nivåer med en eller to brytere, både under redigering og presentasjon. Bilder, lyder og video kan også hentes fram fra harddisken eller minnebrikke ved bryterstyring.

Bryterstyring med en eller to brytere

Programmet har en rekke bryterinstillinger for skanning, markørfarger, hastighet osv. og kan også bryterstyres i redigeringsdelen (sette inn bilder,  lyder, video og tekst), hvilket er unikt for ViPS.

Individuelle brukertilpasninger og innstillinger

Alle brukere kan ha egne innstillinger for styring, ikoner, farger mm. og programmet kan installeres på to måter

  • Hver innloget bruker har sine egne innstillinger i Vips. (standardinstallasjon). Brukerens innstillinger vil da bare gjelde når man er logget inn som egen bruker.
  • Samme innlogging for elle brukere. Ved denne installasjonen oppretter man brukere i programmet hvor hver elev kan ha sine egne innstilling.

VIPS er utviklet etter ideer fra spesialpedagog Tone Sørlle i Larvik, med støtte fra Specialpedagogiska Skolmyndigheten i Sverige og i godt samarbeid med Harg Data i Sverige.

 

SUPERTILBUD på Taleboka til alle som har eller kjøper ViPS: kr. 400 eks. mva. for 1-5 installasjoner!

Du vet hvor viktig god uttale er for barn som skal lære språk og korrekt tale. Og at ingen talesynteser er feilfrie… Du vet kanskje også at dyslektikere og mange andre er bedre tjent med levende tale enn de kunstige talesyntesenes varierende kvalitet – og at Taleboka med sin klare damestemme både er best på uttale av enkeltord og desidert størst på levende tale..? Med Taleboka får du lyderte bokstaver ved staving og kan kombinere levende og syntetisk tale ved behov. Med Taleboka får du dermed det beste fra begge verdener – og det er det ingen andre som kan! 

Se flere detaljer på http://www.normedia.no/taleboka_tts_talesyntese  

 

Styring

Tastatur, mus, berøringsskjerm, trykkeplatte og brytere

Priser Eks Mva Inkl. mva
1-inst 990 1.238 Legg ViPS - 1-inst i handlekurven.
5-inst
HMS nummer: 164559
2.390 2.988 Legg ViPS - 5-inst i handlekurven.
Skole/Nettverklisens 3.220 4.025 Legg ViPS - Skole/Nettverklisens i handlekurven.
Opphavsbeskyttelse:


Varenummer: VIPS