11 aktiviteter for to brytere.  Programmet er delt i to deler. I delen Bygg opp bygger en opp et bilde med en bryter, og med den andre bryteren starter man en aktivitet. I delen Flytt og fang flytter en ting i skjermbildet med den ene bryteren, og når tingene er på rett plass fanges de med den andre bryteren. Mye lyd og morsomme animasjoner.

Bygg opp

Boksetårnet. Med en bryter bygger en et tårn av bokser. Med den andre bryteren aktiviserer du en stor kar med slegge som river byggverket.
Muldvarpene.  Når den ene bryteren trykkes spretter det opp muldvarper fra hull i jorda, en og en. Med den andre bryteren aktiverer du en gressklipper som kjører direkte mot muldvarpene som dukker ned i hullene igjen.
Raketten.  Med en bryter bygger du opp en rakett. Den andre bryteren aktiverer en astronaut som setter seg inn i raketten og kjører.
Ballongen blåses opp med en bryter og sprenges med den andre. En får ikke sprengt ballongen før den er helt oppblåst.
Berg og dalbane. Du fyller vognene med folk ved hjelp av en bryter. Når alle vognene er fulle, startes Berg og dalbanen med den andre bryteren.

Flytt og Fang

Mat krokodillen. Maten flyttes nærmere og nærmere krokodillen ved hvert brytertykk på bryter en. Med bryter to spiser krokodillen maten.

Spotlight. Den ene bryteren beveger et spotlight over skjermen. Når spotlightet er over en musiker trykker du på bryter to, og musikeren starter å spille.

Dansende monster. Med en bryter flytter du et monster nærmere og nærmere en ballettdanser. Når monsteret er helt inntil ballettdanseren skal du trykke på bryter to for å starte dansen.

Heisekrana. En lastebil kjører inn på skjermen. Med en bryter flytter du et kolli bortover heisekrana. Når gjenstanden er rett over lastebilen skal du trykke på den andre bryteren.

Flere muldvarper. Muldvarpene dukker opp av hullene igjen samtidig som et balltre viser seg på skjermen. Med en bryter beveger du balltreet over skjermen. Hvis du trykker på bryter to når balltreet er over en muldvarp slår du den i hodet.

Basketball. Med en bryter sendes ballen fra en spiller til neste. Når ballen når siste spiller skal du trykke på bryter to for å få ballen i kurven.