PABLO – et kreativt fargeleggingsverktøy. Med et utvalg på 350 bilder med forskjellige vanskelighetsgrader kan elevene boltre seg i muligheter. Full bryterstyring

Mange valg i programmet

Med Pablo kan en fargelegge figurer på mange måter. Fargene kan komme automatisk, og du trykker på bryteren når du liker fargen. På et mer avansert nivå velger en først farge med bryteren og deretter hvor fargen skal være. Programmet har veldig mange bilder å velge mellom og flere muligheter for innstillinger.

Fargelegg pinnsvinet

Eksempel på bilde i Pablo. Fargene vises nederst, og en kan velge farge derfra eller velge at fargevalget skal komme automatisk.