To forskjellige pekepermer. En dobbel og en trippel. Gode solide permer spesielt laget for spesialundervisning.


Dobbel

Kraftig perm som åpner til to paneler.
Plass til ark på hver side.
Viser opp til 320 stk. 2.5 cm symboler, eller 80 stk. 5 cm symboler.


Trippel

Kraftig perm som åpner til tre paneler.
Plass til ark på hver side.
Viser opp til 480 stk. 2.5 cm symboler, eller 120 stk. 5 cm symboler.