PuzzleWorld er en samling med kjente puslespill for bruk på data.. Det er lagd for barn som ikke kan håndtere vanlige puslespill, f.eks. på grunn av fysiske hindringer. Programmet kan også brukes som et tidlig treningsverktøy for å håndtere datamaskinen. Det er 4 forskjellige typer spill, hvor en kan variere vanskelighetsgrad og type bilder. I noen av spillene kan en bruke egne bilder.

Lastebilspillet

En lastebil kommer kjørende og tuter med hornet sitt. På bildet kan du se en svart form eller et skyggelagt bilde (valgfritt).  Du skal prøve å finne det tilsvarende objektet blant de som vises nedenfor. Du kan velge antall brikker å velge mellom, og hvor mange øvelser som skal gjøres.


Trepuslespillet

I motsetning til Lastebilspillet er antall former lik antall tilgjengelige brikker. Det er m.a.o. en brikke som tilsvarer hvert av spillefeltene. Tre forskjellige vanskelighetsgrader.

Nivå I: Automatisk posisjonering: Klikk på en brikke og se at den flytter seg til det tilsvarende spillefeltet.

Nivå II: Formene markeres en etter en. Se etter en brikke som passer det markerte spillefeltet.

Nivå III: Plasser brikkene i de tilsvarende spillefeltene. Ingen fast rekkefølge.

Bygg et bilde - trykk på feltene for å fullføre bildet.

Ett antall bilder er delt opp i biter og stablene stokkes. Klikk på de forskjellige stablene for å se gjennom bitene. Målet med spillet er å rekonstruere alle de tilgjengelige bildene.


Vanlig puslespill

Et bilde blir delt opp i biter som blir spredt rundt på skjermen. Målet med spillet er å sette brikkene sammen til et bilde.

Det er 3 nivåer.

Nivå I: Automatisk posisjonering: Klikk på brikkene og se dem flytte seg til de riktige stedene i bildet.

Nivå II: Det ferdige puslespillet forhåndsvises. Prøv å finne den brikken som passer.

Nivå III: Flytt brikkene til de riktige stedene i bildet. Ingen fast rekkefølge.

Velg bilder fra et bildearkiv

Det er en mengde bilder av forskjellige motiver og velge mellom. I noen øvelser er det mulig å bruke egne bilder.