En robust kommunikator for bruk over alt. Med Quick Talker kommer en i gang på få minutter. Den er veldig enkel å betjene. Quick Talker fins i 3 modeller med hhv. 7, 12 eller 23 felt.

Quick Talker 7

3 faste felt for innlesing av meldinger. Like meldinger på alle nivåer.

4 felt for innlesing av meldinger på 5 nivåer. I alt 20 meldinger.

Total taletid er 6 minutter.

Quick Talker 12

3 faste felt for innlesing av meldinger. Like meldinger på alle nivåer.

9 felt for innlesing av meldinger på 5 nivåer. I alt 45 meldinger. 

Total taletid er 12 minutter.

Quick Talker 23

3 faste felt for innlesing av meldinger. Like meldinger på alle nivåer.

20 felt for innlesing av meldinger på 5 nivåer. i alt 100 meldinger.

Total taletid er 20 minutter.

Enkelt å lage overlegg med In Print 3

Overlegg kan lages i In Print. I In Print får du automatisk bilder til teksten du skriver. Du kan lese mere om In Print her.

Se funksjonene i QuickTalker 7, 9 og 23

I denne videoen ser du hvor enkelt det er å bruke QuickTalker 7, 9 og 23.