ShowMe (Vis meg) er et program for læring og praktisering av begreper. Det er begreper innen emnene klær, dyr, kjøretøy, rundt huset, på kjøkkenet, i stua, på badet, på lekerommet, mat og barnehage/skole. I tillegg er det øvelser i farger, former og størrelser, samt klokketrening, tall og bokstaver. 

 I alle emnene fins øvelsene "lytt og lær" -  "vis meg" -  "husk rekkefølgen" og "husk kort".

Øvelse med ord og bilde

En kan plukke de ordene og bildene en vil trene på fra et bibliotek med flere temaer. Du kan ha fra 2 til 12 bilder av gangen. På den måten kan øvelsen tilpasses brukere med forskjellige behov.

Det er enkelt å sette opp.

Mengde, tall og klokke

Man kan ha mange typer øvelser, blant annet trening på mengder, tall og klokke.

Det finnes en mengde ferdige øvelser, og en kan lage sin egne.


Form og Farge

Det fins også en rekke øvelser med form og farge, og en kan lage egne. En kan ha ulike vanskelighetsgrader av typen 'Finn firkanten' til 'Finn den lille røde firkanten' osv..