Et program fra Lifetool, som er veldig gode til å lage bryterstyrte programmer. Dette programmet er primært for trening i bruk av to brytere, men kan også brukes med en bryter. Oppgavene og vanskelighetsgraden er varierende, fra å trykke fram ett og ett bilde, velge mellom to bilder, til å bygge opp en liten historie ved å velge bilder med bryterne.

Valgene i programmet

Programmet har 6 forskjellige spill. Hvert av spillene har flere vanskelighetsgrader, alt fra å trykke på bryteren og få en respons, til avanserte måter å bruke brytere på. En god start for tidlige bryterbrukere.

Lær figurene å kjenne

Dette spillet introduserer deg for de 6 hovedfigurene Høne, Mus, Muldvarp, Sel, Ape og Slange. To forskjellige animasjoner for hver figur utgjør en total på 12 tilgjengelige animasjoner.

Ta et valg
I dette spillet dukker to av figurene fra spill 1 opp. De plasseres tilfeldig på skjermen, og spilleren kan velge hvilke av de tilgjengelige animasjonene han/hun vil se.

Denne oppgaven har tre nivåer. På nivå to kan en også velge en aktivitet som figuren skal utføre. På siste nivå skal en ta flere valg i rekkefølge, og på den måten fortelle en liten historie om figuren og hva den gjør.

Apens lekeplass

Dette spillet har også tre nivåer.
I dette spillet kan apen flyttes over lekeplassen for å leke på forskjellige steder med ulike aktiviteter. Nivå 1 har 2 aktiviteter, nivå 2 har 3 aktiviteter.

På nivå 3 kan apen flyttes flere steder, men bare et av stedene har en aktivitet. Det gjelder å flytte apen dit.


Kle på musa

Fuglen skal hjelpe musa å kle på seg. 3 nivåer.

Flytt fuglen til plaggene og den tar de med seg til musa. På nivå 1 er det to klesplagg og på nivå 2 er det 3 klesplagg. Når musa er fullt påkledd startes spillet på nytt.

På nivå 3 er det bare et klesplagg. De to andre mulighetene er byttet ut med fluer. Her gjelder det å velge klesplagg og ikke fluer for å kunne fullføre oppgaven.


Dyreorkesteret

I dette spillet skal et orkester spille, og musa er dirigent. På nivå 1 er det øving. Hver musiker spiller en kort solo når den velges. Kun en musiker av gangen kan spille.

På nivå 2 må passe på å velge en musiker, for her har to frosker sneket seg inn i stedet for musikerne.
På nivå 3 skjer fremføringen, og her kan alle musikerne spille samtidig.

Gjemsel

Slangen har gjemt seg for musa.

4 nivåer. Nivåene varierer med antall gjemmesteder, og på hvilken måte det gis hint om hvor slangen har gjemt seg. Noen ganger vises en stor del av slangen, andre ganger en mindre del. 

På nivå 4 er slangen helt skjult.