Dette er et problem som forekommer der Windows har blitt reinstallert uten at oppløsning og fargedybde har blitt oppdatert.

  1. Trykk høyre musetast midt på skjermen langt unna alle ikoner på skrivebordet.

  2. Velg Egenskaper.

  3. farger

    Velg Instillinger og du skulle få opp et lignende bilde det under

  4. Kontroller at det ikke står 16 eller 256 farger der den røde pila peker.

  5. Hvis det gjør det, sett den til Millioner av farger. (24-bit)

Dette gjør at du får mulighet til å se flere farger på skjermen samtidig. Noe som gir fordeler i de aller fleste programmer.