Dersom du får feil språk i SymWriter, er dette fordi de regionale innstillingene på maskinen ikke står til Norsk - Bokmål eller Norsk - Nynorsk. Programmet er laget for flere språk og velger automatisk språk fra de regionale innstillingene.

Gå inn på Kontrollpanel (Control Panel)

For Windows XP, følg punkt 1 til 3.

  1. 1

    Gå inn på Dato, Tid, Språk og Regionale Innstillinger (Date, Time, Language and Regional Settings)

  2. 2

    Velg Regionale- og Språkinnstillinger (Regional and Language Options)

  3. 3

    Trykk punkt 1 til 4 som bildet viser. Og sett til Norsk - Bokmål eller Norsk - Nynorsk.

Start Symwriter igjen, og programmet vil være på norsk.