Dersom du får kræsj når du starter eller etter å ha skrevet første symbol, vennligst følg punktene under.

For Windows XP, følg punkt 1 og 2, så 5.

For Windows Vista/7, følg punkt 3 til 5.

"BrukerNavn" i punkt 1 og 3 skiftes ut med det navnet på brukeren som er logget inn på datamaskinen.

  1. Windows XP: Gå til mappen c:\documents and settings\"BrukerNavn"\Application Data\widgit\symwriter

  2. Windows XP: Skift navn på filen symwriter.xml til f.eks. symwriter_old.xml, gå til punkt 5

  3. Windows Vista og 7: Gå til mappen c:\brukere\"BrukerNavn"\AppData\Roaming\widgit\symwriter\

  4. Windows Vista og 7: Skift navn på filen symwriter.xml til f.eks. symwriter_old.xml, gå til punkt 5

  5. Start Symwriter igjen.