Opplæring i Widgit Go

NorMedia holder i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen Trøndelag, avdeling Trondheim opplæring i Widgit Go.

NAV Hjelpemiddelsentralen Trøndelag, avdeling Trondheim
Tiller
21-jan

Opplæring i SymWriter og InPrint 3 i Vestfold

Opplæring i SymWriter og InPrint 3 på HMS Vestfold 31 januar.

31-jan