Nettkurs i InPrint 3 - Kom i gang med InPrint 3!

Vi ser på de grunnleggende funksjonene i InPrint 3 slik at du lærer å lage bildekort og enkle tavler med symboler og egne bilder. Vi ser både på det å jobbe fra maler og å lage egne ressurser.

Nettkurs på Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89673221377
26-okt

Nettkurs i Widgit Online - Kom i gang med Widgit Online!

Nettkurset "Kom i gang med Widgit Online" gir en enkel og kjapp innføring i Widgit Online. Med Widgit Online kan du skrive dokumenter med symboler (og bruke Tale til tekst) og bruke ulike maler for å lage bildekort og tavler med symboler. Vi ser også på flerspråklig tilleggspakke, som lar en lage symbolressurser på flere språk.

Nettkurs på Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82858778399
27-okt

DigJobb temadag på Teknisk Museum - kommunikasjon og livsmestring.

Lørdag 30.10.2021 kl. 12.00 - 15.00 kan du prøve teknologi som øyestyring, bryterstyring og grafisk tegnstøtte på Teknisk Museum i Oslo. Tema for dagen er kommunikasjon og livsmestring. Du får møte og prate med hjelpemiddelfirma og personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Du kan også prøve teknologiske løsninger for ASK selv. Du vil kunne være med å lage musikk med blikket, pusten eller brytere.

Teknisk Museum
Oslo
30-okt

Nettkurs i Widgit GO - kom i gang med Widgit Go!

Vi holder nettkurs i Widgit Go, tenkt for både de som nylig har tatt i bruk Widgit Go og de som er nysgjerrige på Widgit Go og ønsker å få mer informasjon om appen. Vi går gjennom appens oppbygning og muligheter, grunnleggende programmering av tavler og ser på hvordan en bruker ekstern lagring av miljøer.

Nettkurs på Zoom https://us02web.zoom.us/j/81541546498
30-nov