Kurset vil gi en grunnleggende innføring i appen Widgit Go med utgangspunkt i å programmere oppsett for kommunikasjon. Kurset er rettet mot ansatte i 1.linjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.


Kurset legger opp til en del egenaktivitet. Ta med egen iPad med Widgit Go installert. Ta gjerne bilder med iPaden i forkant av kurset som kan brukes i kommunikasjonsoppsett vi lager denne dagen. Hjelpemiddelsentralen har noe låneutstyr, gi beskjed via påmeldingen om dere trenger å låne utstyr eller har behov for noe ekstra tilrettelegging.

Kurset holdes av NAV Oslo og Akershus 

Påmeldingsfristen var 10. oktober 2019