Vi stiller ut på SPOT 2017, der du kan se våre produkter som In Print, SymWriter, Widgit Online, Widgit Go, Widgit Writer, Helsepakke, Barns første ord (Ask grunnpakke) og annet godt symbolisert materiale.

Vi har stand i lokalet 'Oslo'.

Vi
stiller ut
konferanse
i
lillestrøm.
Husk
 
å
besøke
oss!

SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi.

SPOT 2017 arrangeres på Lillestrøm 21. og 22. november 2017. 

SPOT er en praktisk konferanse som skal inspirere, gi oversikt, øke kompetansen og være en plass for å dele erfaringer. Konferansen er for deg som bruker teknologi i opplæringen. Den er for lærere, barnehagelærere, PPT, skoleledere, fagpersoner ved universiteter, høgskoler og i helsesektor og for foreldre.


Programmet kan du se her.

Påmelding gjør du på denne siden hos StatPed.

Påmeldingsfristen var 21. november 2017