Endelig på norsk!

Widgit Go NO for iPad og iPhone inneholder alle WLS symbolene med 13.000 symboler på norsk. Symbolene er koblet til de samme ordene som i SymWriter og In Print. Appen kan brukes både til komm.dokumenter med symboler og tekst fra symboltavler. Den krever ingen tilkobling til internett og all redigering gjøres direkte i appen. 

Vi kan også levere komplette løsninger. Se eks. her.