Enklere å forstå med symbolerNoen ganger er det lettere å forstå tekster med symboler. Symboler kommer fra behovet for å forstå tekster. Vi ser symboler overalt i hverdagen, f.eks. på flyplasser og i trafikken. Symboler i undervisning er som oftest bruk sammen med barn eller voksne som har vanskelig for å lese vanlige tekster.

Når man arbeider med symboler er det også viktig å ha korte konkrete tekster, så symbolene gir mening

Under ser du noen retningslinjer for hvordan man kan bruke symboler

Enkle retningslinjer når man bruker symboler

Her får du noen retningslinjer til bruk når man skal ha symboler i tekster.

Skriv
korte
setninger
Maksimalt
8
ord
i
 
en
setning.
Erstatt
vanskelige
ord
med
forståelige
ord.

Eksempler på bruk av symboler

Jeg
går en tur
i
skogen
og
det
er
gøy!
flyplassen
er
det
sikkerhetskontroll.
 
Når
det
regner,
skal
jeg
ha
regntøy
på.