LeSt er en kommunikasjonsbok for barn og voksne med mye på hjertet.

LeSt kommunikasjonsbok er :

  • En bok med 162 tematavler satt i system

  • En bok der dagligdagse hendelser står i sentrum

  • Et kommunikasjonsverktøy der en peker på 1-3 ORD sammen med vanlig tale. Hovedbudskap i utsagn gis visuell støtte

  • Et samtaleverktøy som reduserer frustrasjon og effektiviserer kommunikasjon

  • Den gule rammen er verbene og vokabularet som trengs for å snakke om temaorden en finner i midtrammen

  • Fargekodede lenker i hjørnene brukes til å introdusere nye tavler med andre ord og temaer, på denne måten kan en få brukt boka i vanlig hverdagsprat

Vi leverer LeSt kommunikasjonsbok som en ferdig trykket bok på slitesterkt plast-papir og spiralbundet. Boka er på 163 sider og inneholder Widgit Symboler.


Klistremerker:

Det følger med egne klistremerke-ark som kan brukes sammen med LeSt kommunikasjosnbok for å gjøre boka personlig. Dette kan være å lime inn bilder av kjente og kjære eller favoritter steder-mat-ting-aktiviteter etc. 

For å lage klistremerkene følger det med en egen mal som kan åpnes i InPrint 3. (InPrint 3 følger ikke med)


Tilleggsmateriale:

Sammen med LeSt kommunikasjonsbok anbefaler vi å lage personlige tematavler, dette følger det også med mal til gjennom InPrint 3

Det følger med filer for Spisebrikke med forslag til ord, snelleord, dagsplan. dagsremser og forslag på tematavler og en tom mal. Hele boka kommer også som PDF og redigerbare filer(i InPrint3)


LeSt er utviklet av Lene D. Aanning og Stine Indergård.

Stine Indergård, undervisningsinspektør, mastergrad i spesialpedagogisk rådgivning retning spesifikke lærevansker.

Lene D. Aanning, lektor m/ opprykk, førskolelærer med mastergrad i spesialpedagogisk rådgiving retning utviklingshemning, Les og skriv etterutdanning for lærer.


Sammen med NorMedia er LeSt kommunikasjonsbok laget i InPrint 3.