Tuba Luba er utgitt på Tell forlag og bygger på lettlestversjonen av bøkene. 

De symboliserte utgavene av Tuba Luba 3 Lesebok 1 bygger på lettlestversjonen av utgaven med kun tekst. 3. og 4. trinnsbøkene ble i utgangspunktet laget av forfatteren for elever som har knekt lesekoden. Med ASK-versjonen kan barn som leser symboler også være med å lese tekstene.

Bøkene er symboliserte med Widgit symboler, Tuba Luba bøkene  1-2 og 3 kan leveres med Pictogrammer. Alle bøkene er både på nynorsk og bokmål.

Tuba Luba 1- 2, lesehefte A

Lesehefte A og B er de første enhetene av Tuba Luba for den grunnleggende lese- og skriveopplæringen, og er et sammenhengende opplegg for første trinn. Symbolversjonen leveres med Widgit symboler og finnes på nynorsk og bokmål. Bøkene har gjennomgang av bokstavene o, l, a, s, e, b, d, f, h, k, l og t. Man skal også lære formene til bokstavene med utgangspunkt i teorien til Magne Nyborg. Bøkene er gjentakende og man møter kun de bokstavene man skal lære i boken. Bøkene er symbolisert med en liten tabell med symboler slik at boken både kan leses som tekst eller med symboler. Måten symbolene brukes på avhenger av hvilken målgruppe eleven er i. Det følger med et tematavlehefte med ordforråd, slik at elevene kan fortelle om bildene i bøkene, beskrive bokstaver og lytte ut første lyd.

Omfang: 234 sideInnbinding: Spiralbundet

Til lesehefte A, B og C finnes et tilhørende tematavlehefte. Det følger ikke med boka, men må bestilles ekstra.

Tuba Luba 1-2, lesehefte B

Lesehefte A og B er de første enhetene av Tuba Luba for den grunnleggende lese- og skriveopplæringen, og er et sammenhengende opplegg for første trinn. Symbolversjonen foreligger med Widgit symboler og er både på nynorsk og bokmål. Bøkene har gjennomgang av bokstavene o, l, a, s, e, b, d, f, h, k, l og t. Man skal også lære formene til bokstavene med utgangspunkt i teorien til Magne Nyborg. Bøkene er gjentakende og man møter kun de bokstavene man skal lære i boken. Bøkene er symbolisert med en liten tabell med symboler slik at boken både kan leses som tekst eller med symboler. Måten symbolene brukes på avhenger av hvilken målgruppe eleven er i. Det følger med et tematavlehefte med ordforråd, slik at elevene kan fortelle om bildene i bøkene, beskrive bokstaver og lytte ut første lyd.

Omfang: 232 sider Innbinding: Spiralbundet

Til lesehefte A, B og C finnes et tilhørende tematavlehefte. Det følger ikke med boka, men må bestilles ekstra. 

Tuba Luba 1-2, lesehefte C

Lesehefte C og D fra Tuba Luba er et sammenhengende opplegg for andre trinn og bygger videre på den grunnleggende lese- og skriveopplæringen fra 1.trinn. Bok C har gjennomgang av bokstavene å, t, n, p, ø, v, h, g, y, d, j og æ. I bok D vil man finne enkle tekster som bruker alle de bokstavene man har gjennomgått. Nå får elevene lese på ordentlig. Bokstavene c, q, w, x og z venter vi med til 3. trinn. Man skal også lære formene til bokstavene med utgangspunkt i teorien til Magne Nyborg. Bøkene er gjentakende og man treffer kun de bokstavene man har lært i bokens enkle og motiverende tekster. Bøkene er symbolisert med en liten tabell med symboler slik at boken både kan leses som tekst eller med symboler. Bok D er symbolisert fullt ut, med symbol for hvert ord, den likner derfor mer på 3. og 4.trinnsbøkene. Måten symbolene brukes på avhenger av hvilken målgruppe eleven er i. Det følger med et tematavlehefte med ordforråd, slik at elevene kan fortelle om bildene i bøkene, beskrive bokstaver og lytte ut første lyd. Bok D mangler dessverre tematavlehefte, men er fullsymbolisert.

Symbolversjonen av leseboken foreligger med Widgit symboler og er både på nynorsk og bokmål.

Omfang: 414 siderInnbinding: Spiralbundet

Til lesehefte A, B og C finnes et tilhørende tematavlehefte,. Det følger ikke med boka, men må bestilles ekstra. 


Tuba Luba tematavle. 1.-2. trinn

Tematavlehefte tilhørende Tuba Luba 1-2 Lesebok A, B og C.

Tematavlehefter som inneholder kjerneord og vokabular til tekster eller bilder man finner i bøkene.

Utbrettbar flapp bak i heftet med hyppig brukte småord.

Widgit symboler

Omfang: 55 sider

Innbinding: Spiralbundet

Tuba Luba 1-2, lesehefte D

Lesehefte C og D fra Tuba Luba er et sammenhengende opplegg for andre trinn og bygger videre på den grunnleggende lese- og skriveopplæringen fra 1.trinn. Bok C har gjennomgang av bokstavene å, t, n, p, ø, v, h, g, y, d, j og æ. I bok D vil man finne enkle tekster som bruker alle de bokstavene man har gjennomgått. Nå får elevene lese på ordentlig. Bokstavene c, q, w, x og z venter vi med til 3. trinn. Man skal også lære formene til bokstavene med utgangspunkt i teorien til Magne Nyborg. Bøkene er gjentakende og man treffer kun de bokstavene man har lært i bokens enkle og motiverende tekster. Bøkene er symbolisert med en liten tabell med symboler slik at boken både kan leses som tekst eller med symboler. Bok D er symbolisert fullt ut, med symbol for hvert ord, den likner derfor mer på 3. og 4.trinnsbøkene. Måten symbolene brukes på avhenger av hvilken målgruppe eleven er i. Det følger med et tematavlehefte med ordforråd, slik at elevene kan fortelle om bildene i bøkene, beskrive bokstaver og lytte ut første lyd. Bok D mangler dessverre tematavlehefte, men er fullsymbolisert.

Symbolversjonen av leseboken foreligger med Widgit symboler og er på nynorsk  og bokmål.

Omfang: 450 sider

Innbinding: Spiralbundet

Tuba Luba 3, lesebok 1

I denne boka kan barn som leser symboler også være med å lese tekstene. Lesebøkene på 3. trinn inneholder spennende tekster fra Astrid Lindgren, Anne-Cath Vestly, snutter om utenomjordiske vesener, oppdagelsesreiser og norske tradisjoner. Hver tekst har mellom 5-10 øveord som er ekstra vanskelige ord, enten i skrevet form eller innhold.

Omfang: 294 sider
Innbinding: Spiralbundet

Hvert kapittel har en tematavle knyttet til seg, som du kan finne i tilhørende tematavlehefter. ISBN 978-82-7522-607-3 (Widgit symboler). Ved hjelp tematavleheftene kan elever som bruker ASK delta i samtaler om tekstene.

Tuba Luba 3 Tematavle følger ikke med boka, men må bestilles ekstra. 

Tuba Luba 3, lesebok 2

I denne boka kan man lese flere tekster fra Astrid Lindgren, Anne-Cath Vestly, snutter om utenomjordiske vesener, oppdagelsesreiser og norske tradisjoner. Hver tekst har mellom 5-10 øveord som er ekstra vanskelige ord, enten i skrevet form eller innhold.

Omfang: 400 siderInnbinding: Spiralbundet

Hvert kapittel har en tematavle knyttet til seg, som du kan finne i tilhørende tematavlehefter. ISBN 978-82-7522-609-7 (Widgit symboler). Ved hjelp tematavleheftene kan elever som bruker ASK delta i samtaler om tekstene.

Tuba Luba 3 Tematavle følger ikke med boka, men må bestilles ekstra. Tube Luba 4. Lesebok 1

Denne boka  inneholder spennende tekster om oppfinnelser, filmer, kjente personer, fabler, norrøn mytologi og forenklede tekster fra norske forfattere. Hver tekst har mellom 5-10 øveord som er ekstra vanskelige ord, enten i skrevet form eller innhold.

Omfang: 614 siderInnbinding: Spiralbundet

Hvert kapittel har en tematavle knyttet til seg, som du kan finne i det tilhørende tematavleheftet. ISBN 978-82-7522-611-0. Ved hjelp tematavleheftene kan elever som bruker ASK delta i samtaler om tekstene.

Tuba Luba 4 TematavleTuba Luba 4, lesebok 2

Denne boka inneholder spennende tekster om oppfinnelser, filmer, kjente personer, fabler, norrøn mytologi og forenklede tekster fra norske forfattere. Hver tekst har mellom 5-10 øveord som er ekstra vanskelige ord, enten i skrevet form eller innhold. 

Omfang: 551 siderInnbinding: Spiralbundet

Hvert kapittel har en tematavle knyttet til seg, som du kan finne i det tilhørende tematavleheftet. ISBN 978-82-7522-612-7. Ved hjelp tematavleheftene kan elever som bruker ASK delta i samtaler om tekstene.

Tuba Luba 4 Tematavle