Blissymbolene installeres direkte i programmene.

Når blissordlisten er installert hentes den blant ordlistene i SymWriter og InPrint.

Når ordlista er aktiv kommer bliss-symboler automatisk når man skriver.

De kan brukes enten alene eller sammen med Widgit symbolene.

Blissordene har ikke bøyningsformer, kun grunnformer.