En matte med tall, der man kan utforske tall og antall ved bruk av Blue-Bot eller Bee-Bot. Øv på partall/oddetall, sekvenser, bruk terninger for å lage regneoppgaver og svar med Bee-Bot eller Blue-Bot.

Størrelse: 165 cm x 21,5 cm