MegaBee er en elektronisk øyepeketavle som forenkler kommunikasjonen for både bruker og hjelper. Ny layout tilpasset Anette Diesens bokstaveplassering. 

MegaBee er lett å bruke. En kan enkelt legge inn egne setninger og uttrykk for å få en raskere kommunikasjon. MegaBee har et display på begge sider, som viser hva brukeren sier. Det gjør samtalen enklere for både bruker og hjelper. 

MegaBee ble utviklet for personer med "Locked-in syndrom" ved Stoke Mandeville hospital i England, og har mange fornøyde brukere. 

Etter ønske fra brukere har Megaee nå samme bokstavplassering som Anette Diesens øyepeketavler, men med egen tilpassing av bakgrunnsfarger.

Øyepeketavlen kan være godt egnet  til personer med. 

  • Hjerneskade
  • Slag
  • Sterkt nedsatt motorikk og talevansker
  • MS/ALS/MND
  • Sterkt CP-rammet

MegaBee krever ikke kalibrering og tillater endringer i hodeposisjon eller bevegelse av enheten. Den krever lite opplæring og læres i løpet av minutter.

En kan også bruke symboler eller bilder. Tomme klistrelapper kan bestilles.