4 symboliserte hefter fra det nye testamentet.

  • Jesu fødsel og oppvekst
  • Jesu lignelser og undere (2 hefter)
  • Jesu død og oppstandelse.

Symbolisering og forenkling av det Nye testamentet er et samarbeidsprosjekt mellom NorMedia AS, Digjobb og ASVO i Sarpsborg v/Lars Ivan Johansen. 

Utdrag fra Jesu fødsel og oppvekst. En engel kom til Maria.

Utdrag fra Jesu lignelser.  Den bortkomne sønnen.

Utdrag fra Jesu undere.  Datteren til Jarius.

Utdrag fra Jesu død og oppstandelse.  Den kristne kirke.

Alle illustrasjonene er laget av Widgit Ltd.