PCS (Picture Communication Symbols) inneholder ca 11.000 symboler

PCS biblioteket er symbolene fra Mayer-Johnson (Tobii/Dynavox). Disse er nødvendige når brukeren av symboler kun kjenner PCS og derfor er avhengig av PCS til kommunikasjon. PCS symbolene har ikke bøyningsformer eller språklige indikatoterer, og egner seg derfor til kommunikasjon, men ikke til undervisning og/eller bruk i materiale for skole.

PCS symbolene leveres med installasjonsrutiner for SymWriter 2 og In Print 3

Det følger også med i bildeformatene PNG, og SVG

Bruk av PCS symbolene til andre formål. PCS symbolene kan også benyttes i en lang rekke andre dataprogrammer – f.eks. Word, Powerpoint, Speaking Dynamically Pro, BoardMaker, IntelliPics Studio, Tobii Communicator, Programsnekker, Rolltalk, Grid og mange andre programmer på PC og Mac.

Eksempel på PCS symboler: