PCS (Picture Communication Symbols) inneholder ca 11.000 symboler

Vi har utvidet symbolene med noen aktuelle synonymer og bøyningsformer. Symbolsettet inneholder også noen dubletter hvis filnavn er postfixet med -1,-2,-3 osv. Alle alternativer av basisordet vises imidlertid i grafikkleseren på høyre side av skjermbildet i Symwriter og In Print når en skriver. Symbolene kan hjelpe brukere med å forstå meningen med ord og begreper og å kommunisere ved hjelp av symboler. Utvidelsene våre øker bruksverdien og sparer veilederne for mye arbeid med å tilpasse ordene de ønsker å bruke.

PCS symbolene leveres med i 4 bildeformater: JPG, PNG, WMF og SVG (et vektorisert format som skalerer veldig bra). De som kjenner PCS symbolene fra andre kommunikasjonssystemer vil kjenne igjen mange av symbolene som er brukt i vår norske symbolsamling.

Med installasjonsrutiner for SymWriter og InPrint.

Bruk av PCS symbolene til andre formål. PCS symbolene kan også benyttes i en lang rekke andre dataprogrammer – f.eks. Word, Powerpoint, Speaking Dynamically Pro, BoardMaker, IntelliPics Studio, Tobii Communicator, Programsnekker, Rolltalk, Grid og mange andre programmer på PC og Mac.