Smooth Talker har et moderne design og god lyd. En kan spille inn flere meldinger etter hverandre. Totalt to minutter spilletid.

Smooth Talker er enkel å bruke selv om den har mange innstillingsmuligheter:

Tale i sekvenser: En kan legge inn flere ord eller setninger etter hverandre. Trykk på bryteren for å aktivere et nytt ord eller ny setning.

Vilkårlig beskjed: En kan velge at innleste ord eller setninger skal komme i vilkårlig rekkefølge.

Konversasjon: To personer kan føre en samtale med Smooth Talker uten å snakke i munnen på hverandre. Man kobler til en ekstra bryter. Når en trykker på bryteren på talemaskinen aktiveres den første setningen. Når en trykker på den andre bryteren aktiveres neste setning. Hvis en trykker samme bryter to ganger får man ingen respons. Først når den andre bryteren har svart, kan den første fortsette.

Fast beskjed. Hvis man kun ønsker å bruke en av flere innleste meldinger, kan en sette opp kommunikatoren slik at den bare taler denne ene meldingen. 

Her er det mange muligheter. Man kan også koble leketøy til Smooth Talker.