SuperTalker er en kommunikator som møter brukerens nivå og gir mulighet for progresjon og utvikling.

SuperTalker er en kommunikator som er lett i bruk og gir brukeren mange muligheter for progresjon. SuperTalker har store tydelige felt og det følger med fingerguider med 1, 2, 4 og 8 felt.