Taleboka SAPI5 TTS (Text-To-Speech) talesyntese er en digital stemme som leser opp det meste - til beste for alle som trenger å høre levende tale og lære god uttale! Fordi talen er digital, blir uttalen av hvert enkelt ord riktig i forhold til tidlig språkopplæring og trening.

Taleboka er en SAPI talesyntese basert på levende tale


Mange trenger talehjelp: 30 % av nordmenn leser dårlig. God tale og uttale har alltid vært en viktig faktor i spesialundervisningen, og vi utviklet en egen talt ordbok i 2000 fordi de kunstige talesyntesene som den gang fantes var lite egnet. Denne ble raskt veldig populær. Ingen talesystemer er feilfrie, men levende tale er det beste alternativet for de som trenger å høre og lære riktig uttale, spesielt av enkeltord.

Tidligere kunne Taleboka lydene kun benyttes i spesielt tilrettelagte dataprogrammer, men kledd i SAPI5 drakt kan Mona stemmen benyttes i alle Windows programmer med talesyntese mulighet - til glede for mange flere! Store grupper med minoritetsspråklige, dyslektikere, svaksynte og andre med lesevansker vi få mye større utbytte av å få lest opp alle tekster med den nye taleteknologien.

Taleboka TTS er en SAPI5 talesyntese. Som alle andre talesynteser må den aktiveres i Kontrollpanelet før den virker i programmene. Du kan teste at stemmen virker og regulere talehastigheten. Det gir deg mulighet til å tilpasse talen - og oppnå en optimalt ”flytende” stemme til å lese opp alle slags tekster. Talesyntesen kan også sette sammen ord, og dermed kan den tale langt flere ord enn de 106.000 innspilte ordene - i praksis et uendelig stort antall ord - helt digitalt!

Utklippsleseren

Den medfølgende Utklippsleseren er ment for de som ikke har noe program for opplesning på pc-en. Marker en tekst i et program eller på nett og lim inn for å lese den opp eller få den automatisk lest. Enklere kan det ikke bli: Start programmet du vil bruke talen i – hent inn tekster – og tal dem. Eller hør hva du vil i Utklippsleseren – et enkelt alternativt lesehjelpemiddel med mange muligheter!

Hvordan virker Taleboka syntesen?

1. Valgte konvensjoner: Taleboka har pga. sitt opphav en innretning mot ord som brukes i barne-/skolemiljøene. Vi har brukt Oslomålets tjukke “l” -er der det har vært naturlig, i tråd med den vanlige talemåten. Vi har dog unngått det folkelige trykket på første stavelse i ord som “bensin” og brukt uttalereglene slik de praktiseres av de fleste. I ord som ”kafe” og ”Zurich” osv., som egentlig har aksenttegn har vi lagt inn begge skrivemåtene fordi så få bruker spesialtegn på tastaturet. Forkortelser vil normalt staves, med unntak av FN og EU osv.
2. Lik skrivemåte – ulik uttale. Et velkjent fenomen i språket vårt er ord som skrives likt, men uttales forskjellig. Vi har valgt den vanligste uttalen der det fins flere uttaler av et ord. F.eks. prioriteres uttalen av ordet ”landet” i "På landet" framfor uttalen av ordet i "flyet landet".
3. Tale av tall: Vi har valgt å tale tallene på "vanlig" måte, dvs. det sies "femtusenfirehundreogtolv", med unntak av mye brukte årstall som 1814 og 1990-2010, som blir talt som ”nitten nitti” osv.. Programmet kan tale alle tall på formene "123456", "1234.56" osv., heksadesimale og oktale tall, store tall og tallord helt opp til mange milliarder. Alle regneoperatorene tales. Komma tales kun inni tall.
4. Sammensatte ord: Når talesyntesen ikke finner et bestemt ord prøver den å sette sammen ordet av flere ord og tale det sammensatte ordet. Dermed kan talesyntesen tale langt flere ord enn de 106.000 innspilte basisordene - i praksis et uendelig stort antall ord digitalt!
5. Staving: Talesyntesen vil ev. stave ord den ikke klarer å sette sammen til noe fornuftig som siste utvei.
Avinstallering av Taleboka skjer via Kontrollpanelet.

Taleboka TTS talesyntese leveres på USB minnepinne. En 30 dagers DEMO er også tilgjengelig. Alle kunder på Taleboka TTS talesyntesen vil få gratis oppdatering til nye versjoner av Taleboka. Det er derfor viktig at du registrerer din kopi av Taleboka TTS når du mottar den.

Levende tale er best på uttale

Talte lyder av god kvalitet er viktig for all språktrening og for å lære korrekt uttale, noe alle vil ha stor nytte av. Taleboka er velkjent for sin klare uttale av enkeltord og desidert størst på digital tale med sine 106.000 lyder. Sammenlikn gjerne uttalen av småordene i Taleboka med kunstig tale, så hører en fort forskjellen - og lærer at vanlige talesynteser kan ha svært dårlig uttale av enkeltord. 

Alle vet hvor viktig uttalen er for forståelsen av innholdet. Taleboka 6 lydene kan også brukes som løse lydfiler i alle programmer med talemulighet. En kan også lydere bokstaver og kombinere levende og syntetisk tale ved behov. Med Talebokas to formater (talesyntese og løse filer) får du dermed det beste fra begge verdener – og det er vi ganske alene om. Og derfor gir vi alle våre kunder et Supertilbud: Ved kjøp av Taleboka TTS talesyntese følger Taleboka 6 GRATIS med som løse lydfiler!