Tematavler med Tegn er en et ferdig trykket produkt som består av tematavler trykket på slitesterkt papir og satt i perm som også kan brukes som stativ.

Hvordan bruke tematavlene

Tematavlene er laget med tanke på å gi tilgang til et spesifikt ordforråd tilpasset en gitt situasjon, aktivitet eller tema. Tavlene er generelle og er relatert til det hverdagslige liv og begrepstrening. Er man i en spesiell situasjon, kan det være raskere å ta fram en tematavle å peke på, enn å bruke en kommunikasjonsbok eller et elektronisk hjelpemiddel. Tematavlene er ingen erstatning for noen av delene, men kan være til hjelp i en gitt situasjon. Den kan brukes enten ved at brukeren selv peker på det hen ønsker, eller at den som sitter i nærheten peker og får tilbakemelding fra brukeren. 

Tematavlene kan også egne seg bra i barnehager eller skoler som trenger materiell som kan passe til flere barn/elever. Man kan også bruke temaene i opplæring der man arbeider temabasert. Slik kan man tenke vokabularutvikling/øvelse av tegnet. 

Tavlene kan gjerne henges opp der de hører hjemme, på kjøkkenet, badet, soverommet osv. Eller de kan tas fram ved behov.

Pakkens innhold

- 53 ferdige tematavler trykket på et slitesterkt plastpapir.

- Teamets innhold fremheves av en stor rute

-Teamene er knyttet til rutiner, aktiviteter, hjemme og hendelser

- Tematavlene er satt i trekantperm

- USB med redigerbare filer for InPrint 3og PDF-filer


Du kan søke om tematavler med Tegn på NAV hjelpemiddelsentral - HMSnr. 290591 


Ønsker du å lage egne tematavler?

Hvis du ønsker å lage eget materiale med Tegn, så anbefaler vi programmet InPrint 3 med tilhørende symbolsett Tegn, begge disse produktene må kjøpes eller søkes om hos NAV separat. Med produktet InPrint 3 kan du lage egne eller redigere egen kort. 

- HMSnr InPrint 3 - 290575

- HMSnr Symbolsett Tegn - 199591

Trenger du flere kommunikasjonshjelpemidler med Tegn? - Da kan vi anbefale Startpakke med Tegn