Dersom du har problemer med talen i Windows 7, 8 eller 10, er dette fordi talen ikke er satt opp på maskinen.

Dette korrigeres ved å følge denne guiden.

For 64-bits maskiner:
Følg punkt 1 - 8.

For 32-bits maskiner:
Følg punkt 1 og deretter punkt 5 - 8.

Dersom du er usikker på om du har 32 eller 64 bits maskin, kan du følge punkt 1-5, dersom din maskin er 32-bit, vil du oppleve at den ikke finner noe på punkt 2, gå videre til punkt 5 dersom dette skjer.

  1. Avslutt By Choice dersom du har det oppe.

  2. Trykk start knappen og skriv in "C:\Windows\SysWOW64\Speech\SpeechUX\sapi.cpl" i feltet "søk etter programmer eller filer" og trykk sapi.cpl som kommer opp i menyen, eller trykk på Enter (linjeskift).

  3. Trykk Test stemme i vinduet som kommer opp. (Du hører da maskinen snakke)

  4. Trykk Ok.

  5. Trykk start knappen og skriv in "C:\Windows\system32\Speech\SpeechUX\sapi.cpl" i feltet "søk etter programmer eller filer" og trykk sapi.cpl som kommer opp i menyen, eller trykk på Enter (linjeskift).

  6. Trykk Test stemme i vinduet som kommer opp. (Du hører da maskinen snakke)

  7. Trykk Ok.

  8. Start By Choice.

Du har nå korrigert talen på maskinen. Dette vil også løse problemer med tale i andre applikasjoner.