Her vises innstillinger for utskrift når du har en enkeltsidig skriver. Det vil være omtrent det samme for alle skrivere, og operativsystem.

Pass på å snu arkene riktig vei. Det kan være lurt å sette et merke i det høyre hjørnet på arket før du starter utskriften hvis du er sikker på hvilken vei skriveren sender ut papiret.

  1. HP1

    Velg Fil - Skriv ut.

Snu arkene når forsidene er skrevet ut og trykk OK