Om du vil fjerne lisensen til In Print 3 fra en maskin, følger du stegene under.

  1. Start først Widgit Produktaktivering

  2. Trykk så 'Se lisensenummeret' ved siden av InPrint

  3. Trykk så Fjern denne lisensen

  4. Bekreft med OK i vinduet du får opp