Disse videoene hjelper deg med å komme i gang med In Print 3.

Kom i gang med In Print 3

Oppstartsbildet

Her ser du de forskjellige funksjonene du finner i oppstartsbildet.

Bruk av maler

Her ser du hvordan du kan bruke maler for å komme i gang. Det følger mange ferdige maler med In Print 3.

Skrive

Skrive / legge til innhold

In Print 3 kommer med mer enn 15.000 symboler som gir deg muligheten til å lage en stor mengde symbolisert materiale. Du kan skrive med symboler, skrive med tekst eller bruke bilder og symboler.

Smart symbolisering

Når du skriver med symboler, analyserer In Print 3 setningene og velger det riktige symbolet i forhold til ordklasse og bøyningsform.

Symbolvelgeren

I symbolvelgeren ser du tilgjengelige symboler for et enkelt ord eller begrep. Her har du også muligheten for å endre hva som er standardsymbol for deg.

Stavekontroll

InPrint 3 har stavekontroll med symboler. Denne funksjonen bruker symboler for å hjelpe til å forstå betydningen av ord og forenkler valget av ord ved korrektur.

Tabeller

Lage en tabell

Du kan lage tabeller i InPrint 3 dokumenter på en enkel måte. Dette gjør det enkelt å få et pent layout i InPrint 3. Billedkort (Flash cards), etiketter, tematavler, emnetavler, billedbanker, tidstabeller og mye mer kan lages ved bruk av en tabell.

Formatere en tabell

Etter å ha laget en tabell, er det mange måter å formatere og endre utseende på tabellen på.