Flytting av SymWriter filer.

Generelt vil alle bilder man legger inn i en SymWriter fil følge med når man flytter en fil fra en datamaskin til en annen. Unntakene er når man bruker andre symbolsystemer. Dette går på rettigheter til symbolsystemene. Det  er kun lov å bruke PCS, Pictogrammer, Bliss ev. andre symbolesystemer på datamaskiner som har en lovlig installasjon.

Eksempel

Hvis en SymWriter fil inneholder PCS symboler, og du ønsker å flytte denne filen over på en annen datamaskin, må disse symbolene være innstallerte på denne maskinen, og ligge på samme sted som PCS symbolene på opprinnelsesmaskinen. Det vanlige er at PCS ordlistene til Symwriter ligger under

C:/ProgramData/Widgit/Common Files/Symbol Set Wordlists/

symbolene ligger under

C:/Programfiler/Widgit/Third Party/graphics

Hvis ikke symbolene følger med og du vet at  det også er PCS symboler på mottaks maskinen, sjekk plasseringene på datamaskinene. 
Alle bilder som hentes inn via Grafikk i programmet vil følge med filen uavhengig av hvor de ligger på datamaskinen. Dette gjelder også bilder som settes inn i programmene med "drag and drop" fra internett eller en minnebrikke.