Taleboka TTS er gratis dersom du har SymWriter 2, Vips, By Choice, eller InPrint 3. Lisensen blir automatisk aktivert dersom du allerede har en av disse produktene.

Du kan lese mer om produktene her:

SymWriter 2
InPrint 3
ViPS
By Choice

Du kan laste ned nyeste versjon av Taleboka TTS ved å gå trykke på knappen under:

   Last ned Taleboka TTS