Ved enkelte tilfeller kan du oppleve at Widgit Go avslutter uventet når du åpner et miljø i Widgit Go. Løsningen er å skifte til Apples standard stemme på miljøet. Følg stegene under.

  1. Gå i redigeringsmodus


  2. Trykk på miljøet du har problemer med.

    Eksempelet her viser at vi skal endre Kommunikasjon 1 miljøet.

  3. Trykk på Talesyntese (Stemme)

  4. Velg Norwegian (Norway)

  5. Trykk Ja

  6. Trykk OK og miljøet er klart til bruk igjen

  7. Trykk så på Ferdig for å gå tilbake til å bruke miljøet.