Denne guiden viser deg hvordan du endrer stemme i et miljø og hvordan du endrer standard stemme i Widgit Go.

Endre stemme i et miljø
Endre standard stemme for nye miljøer

Du kan også kjøpe ekstra stemmer i Widgit Go. Dette finner du info om her ved å trykke lenken under:

Endre stemme i et miljø

 1. På 'hylla' trykker du 'Rediger' oppe til høyre for å komme i redigeringsmodus. 

  Tips: Du ser at du er i redigeringsmodus når du ser tannhjulene på miljøene, og det står 'Ferdig' oppe til høyre.

 2. Trykk så på miljøet du ønsker å skifte stemme på.

 3. Trykk på knappen 'Talesyntese (Stemme)'

 4. Her ser du stemmene som er installert på din enhet. Trykk på 'Andre stemmer', for å se flere språk 

  Dersom du kun ser Engelsk i din liste, trykker du andre stemmer for å velge f.eks. Norsk.

 5. I vinduet du for opp kan du trekke opp/ned for å bla gjennom stemmene. Trykk så på den stemmen du vil ha.

 6. Bekreft ved å trykke OK.

 7. Trykk så OK for å lagre valget ditt.

 8. Du har nå endret stemmen i miljøet.

Sette standard stemme for nye miljøer

 1. På 'hylla' trykker du 'Rediger' oppe til høyre for å komme i redigeringsmodus. 

  Tips: Du ser at du er i redigeringsmodus når du ser tannhjulene på miljøene, og det står 'Ferdig' oppe til høyre.

 2. Tryk så innstillinger nederst.

 3. Trykk så 'ikke bruk passord' eller 'bruk passord' avhengig av hva du har satt opp tidligere i Widgit Go.

 4. Trykk Talesyntese (Stemme) for å velge stemme.

  Sjekk også at tale er skrudd på.

  Tips: Du kan se valgt stemme under knappen (markert med gult)

 5. Velg stemme eller trykk 'Andre stemmer'

 6. Velg stemme i vinduet som kommer opp.

  Tips: Trekk opp/ned for å se flere språk/stemmer 7. Bekreft med OK når du velger stemmen.

 8. Trykk OK for å lagre innstillingene.

 9. Du har nå satt standard stemme i miljøene du lager fremover.