Mylder elevbok fra Cappelen Damm kan nå leveres i en utgave med grafiske tegn (symboler). I 2012 ble rettighetene til symbolbrukere (ASK) styrket i Opplæringsloven.  Utdanningsdirektoratet har derfor bevilget midler til å få symbolisert en del læremidler, og Mylder er et av de første som kommer ut. Mylder er for trinn 1 Samfunnsfag og Naturfag.