Mylder 1 elevbok med grafiske tegn er en kombinert tekst- og arbeidsbok for 1. trinn. Den første delen av boka er Samfunnsfag, og disse sidene har rød ramme. Den andre delen er Naturfag, og disse sidene har grønn ramme.

Om Mylde

Hvert kapittel innledes med mål for hva elevene skal lære i kapitlet. I slutten av kapitlet blir målene presentert på nytt, men nå som utgangspunkt for samtale og egenvurdering.

Vi har benyttet Widgit symbolene fra Widgit Software, UK. Vi har stort sett valgt å symbolisere alle ord i boka. Elever med behov for støtte med grafiske tegne har også krav på et godt språk.  

De dagligdagse tingene

I Mylder kan du lese om ulike måter å leve på og at man spiser ulike ting i forskjellige land. Man lærer om samiske skikker, miljøvern og mye mer.


Naturfag

Lær om årstider, dyr og blomster.


Mylder kan også være til stor hjelp for elever med norsk som andrespråk.