Kaleido 2 Lesebok A har varierte og morsomme tekster i ulike sjangre. Innholdet vil inspirere til lesing, men også være et godt utgangspunkt for arbeidet med elevenes egen skriveutvikling. 2.trinn.

Forfattere er Ronny Johansen og Marte Jørgensen Tovsrud. Utgitt av Cappelen Damm forlag. Alle tekstene er symboliserte med Widgit symboler. Se eksempler fra boka nedenfor.

Venner fra 2A

Korte historier om å være venner, skrive dagbok, sende sms og ringe hverandre og mye mer.  Lett å kjenne seg igjen.

Huttetu fra 2A

Små historier om troll, hekser, monstre og andre uhyggelige ting. Finnes alt dette, tro?

Dyreliv fra 2B

I dette kapitlet handler det om dyr, store og små, ville og tamme. Små dikt og gåter.

Her er  det mye å jobbe med.

Kunst fra 2B

Hva er kunst? Det kan være så mye.

Les om Edvard Munch, barnekunst og mye mer.